Statik elektrik nesnelerin üzerinde oluşan elektrik sarjıdır , dolum boşaltım yada kullanım esnasında big baglerinde üzerinde bu tür bir statik elektrik birikimi oluşur ve topraklama yada diğer yöntemlerle nötralize edilinceye kadar kalır. Bazı tip dolum materyalleri için patlamaya yol açabileceğinden tehlikeli bir durumdur.

   Bu bakımdan big bag lerimizi statik elektrik emniyeti açısından aşağıdaki gibi sınıflandırmaktayız

   TİP A özel bir statik elektrik nötralizasyonu  tedbirine gerek duyulmayan big bag lerdir

   TİP B herhangi bir statik elektrik nötralize etme yeteneğine sahip değildir ancak kullanılan kumaşın yüzey gerilimi 4 KV tan küçüktür

   TİP C Bu big bagler özel olarak dizayn edilmiş iletken ipliklerle dokunmuş kumaşlardan yapılır ve sonuçta big bagin iletkenliği 108  ohm dan küçüktür. Big bag üzerinde biriken statik elektrik iletken iplikler yolu ile toplanır ve topraklanarak boşaltılır

   TİP D Bu big bag ler üzerinde biriken antistatik elektriği topraklama olmadan nötralize eder
webyapar