Çevresel Etkiler
   Geri dönüşüm ; kullanılmış materyallerin yada atıkların yeni ürünlere dönüştürülmesi ve dolayısıyla potansiyel olarak yararlı materyallerin atık olarak israfının önlenmesi , sınırlı olan yeni kaynakların kullanımının azaltılması , enerji kullanımının azaltılması , çevredeki atık miktarını düşürülmesi sebebi ile  hava ve su kirlenmesinin azaltılması , yeni ürünlerin işlenmesinde oluşan  sera gazı salınımının azaltılması işlemidir.

   Geri dönüşüm modern atık azaltma yöntemlerinin temel unsurudur . geri döştürüle bilen ürünler  aynı ürünün üretilebilmesi için gereken  üretim proseslerini azaltarak yeni ürünlere dönüşür ve böylece atıkları azaltarak çevre korumasına yardımcı olur.

   Ürettiğimiz Big Bag ler 100 % PP den ve iç torbalarımız 100 % PE den mamuldür dolayısıyla tamamen geri dönüşürülerek yeni ürünlerin üretilmesinde kullanılabilirler.

   Ürettiğimiz Big Bag leri kullanarak çevresel kaygılardan uzak kalacağınız gibi diğer yandan kağıt torba kullanımında azaltarak ormanlarımızın korunmasınıda yardımcı olacaksınız.
webyapar